Contoh Soal Test Wawasan Kebangsaan (TWK) PKN STAN (1)

Contoh soal tes wawasan Kebangsaan PKN STAN bagi kamu yang penasaran dengan soal nya berikut ini contohnya

1. Wakil ketua BPUPKI adalah …

a. Soekarno.

b. Mohammad Yamin.

c. Soepomo.

d. Mohammad Hatta.

e. P. Soeroso.

 

2. Tokoh yang juga menyampaikan pandangannya mengenai aliran atau paham, kenagaraan dalam sidang BPUPKI yang pertama pada 29 mei – 1 juni 1945 adalah …

a. Soekarno.

b. Mohammad Yamin.

c. Soepomo.

d. Radjiman Wideodiningrat.

e. P. Soeroso.

 

3. Dibawah ini merupakan anggota Panitia Sembilan, kecuali….

a. Achmad Soebardjo.

b. Agus Salim.

c. Abdul Kahar Muzakir.

d. A. Maramis.

e. Radjiman Wideodiningrat.

 

IDEOLOGI PANCASILA

4. Berikut yang bukan merupakan asas dalam paradigm pembangunan nasional adalah…

a. Asas demokrasi.

b. Asas Manfaat.

c. Asas kepastian hukum.

d. Asas kepercayaan pada diri sendiri.

e. Asas adil dan merata

5. Nilai-nilai pada sila keempat meliputi dan menjiwai sila ke-…

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

6. Nilai-nilai pada sila ketiga meliputi dan menjiwai sila ke-…

a. 1 dan 2.

b. 1 dan 4.

c. 2 dan 4.

d. 2 dan 5.

e. 4 dan 5.

 

Undang-UndangDasar 1945

7. Pada masa berlakunya UUDS, terjadi pemilu pertama untuk memilih anggota Dewan Kostituante pada tahun…

a. 1955

b. 1956

c. 1957

d. 1958

e. 1959

8. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk oleh pemerintah paska amandemen UUD 1945, disahkan padatahun…

a. 1999

b. 2000

c. 2001

d. 2002

e. 2003

9. Dewan yang dibentukoleh Presiden Soekarno untuk merancang UUD baru pada masa UUDS disebut Dewan …

a. Dewan Revolusi

b. Dewan Banteng

c. Dewan Rakyat

d. Dewan Konstituante

e. Dewan Perancang

Pembahasan Soal Twk (1)

 

  1. E. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan pada ulang tahun kaisar jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T) Radjiman Wedyoningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Padji Soeroso dan Ichibangase Yosio.
  2. C.Dalam sidang BPUPKI yang pertama (29 Mei-1 Juni 1945), Mr. Soepomo menyampaikan sebuah paham kenegaraan, yaitu paham Integralistik atau Negara persatuan.
  3. E. Panitia Sembilan adalah panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Kesembilan tokoh tersebut adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, AbiKusno Tjokorosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Hj. AgusSalim, Mr. Ahmad Subadjo, Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin.
  4. C. Asas pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan adalah asa demokrasi, asas perikemanusiaan dan keseimbangan, asas usaha bersama dan ekeluargaan, asas adil dan merata, asas manfaat, asas kepercayaan pada diri sendiridanasaskesadaran hu
  5. E.

Pembahasan:

Sila Pertama meliputi dan menjiwai sila ke -II, III, IV, dan V.

Sila Kedua meliputi dan menjiwai sila ke -III, IV, dan V.

Sila Ketiga meliputi dan menjiwai sila ke – IV, dan V.

Sila Keempat meliputi dan menjiwai sila ke- V.

SilaKelima diliputi dan dijiawi empat sila lainnya.

  1. E.

Pembahasan

Sila Pertama meliputi dan menjiwai sila ke-II, III, IV, dan V.

Sila Kedua meliputi dan menjiwai sila ke-III, IV, dan V.

Sila Ketiga meliputi dan menjiwai sila ke- IV, dan V.

Sila Keempat meliputi dan menjiwai sila ke- V.

Sila Kelima diliputi dan dijiwai empat sila lainnya.

  1. A. Pemilihan umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini merupakan pemilu yang bertujukan untuk memilih MPR dan Dewan Konstituante. Pemilu 1955 sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.
  2. E. Mahkamah Konstitusi harus dibentuk, berdasarkan amanat UUD 1945, paling lambat tahun 2003 dan berdiri pada tanggal 13 Agustus berdasarkan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  3. D. Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk UUD atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 50. Pembentukan UUD baru ini diamanatkan dalam pasal 134 UUDS 1950.